VÄLKOMMEN TILL HANDSJÖN - HANDLAKE VILLAGE

HANDSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Handsjön (510 ha) är belägen i Ljungans huvudgren i Jämtland. Området omfattar även mindre sjöar, tjärnar och strömvatten. Losjön, Trollsjön, större delen av Örasjön och Trollsjötjärn, delar av Långvattnet, övre och nedre Galvattnet samt ett antal tjärnar, åar och bäckar. Långtjärn är områdets utsättningsvatten av stor öring och röding.

 

Fisketävlingar: Det ordnas två gäddfisketävlingar i Handsjön, Gäddraget i juli och Höstgäddan i september. På långfredagen hålls en Pimpeltävling för barn och ungdom. 

 

 

FISKEBESTÅND

Handsjön, Losjön, Galvattnet och Trollsjön har rikligt med gädda, abborre och sik men sparsamt med öring. 

Örasjön och Långvattnet har ett rikligt bestånd av småröding, sparsamt med öring och abborre. 

I Trollsjötjärn finns mycket småabborre och skapligt med öring efter åren av utsättning.

Det finns ett antal småtjärnar, åar och bäckar med bäcköringbestånd men de är svårtillgängliga p.g.a. skogsbruket. Det går dock att hitta fina platser efter Loån, Galvattsån, Riflobäcken och Örasjönån m.fl.

 

PRISER OCH REGLER

Regler för medlemskort:

- Endast årskort.
- Handredskap inom hela området.
- Nätfiske inom skifteslaget.

Fiskrättsägare och fast boende inom området 100kr/familj
Fritidsfastighet inom området 300kr/familj

Med familj menas att man är skriven på samma adress.

 

Regler för fiskekort till allmänheten:

- Handredskap inom hela området.
- Årskort familj 300kr/familj
- Årskort 300kr/person
- Veckokort 250kr/person
- Dygnskort 100kr/person
- Ungdomskort årskort 50kr/person


Barn under 16 år fiskar på målsmans kort och kvot.
Familj enligt stadgarna (personerna i samma hushåll)
Medlemskort och årskort gäller från datumet på kortet ett år framåt.
Dygnskort gäller från tidpunkt på kortet 1 dygn framåt.
Fvo betalar 200kr för varje fångad mink inom området.

Nytt från 2016 är att du får max ta upp 3 stycken gäddor mellan 1-4 kg (matfisk) allt utöver detta ska varsamt släppas tillbaka.

 

Övrigt: Förbud att fiska från båt i samtliga tjärnar inom området.

 

Båt finns att hyra för fiske i Handsjön. Tel: 0738-15 52 55 Pär Nilsson

Båt med motor 350 kr/dygn. Kostnad för bensin tillkommer. 

2-manna fiskekajaker 300 kr/dygn. Har man eller löser ett årskort är hyran 150 kr/dygn.

 

Fiskekort finns att köpa hos:

Pär Nilsson                        0738-155255
Mona Lundin                     070-2790912
Martin Bodin                      070-5130067
Örjan Nilsson                    0682-30077 

Macken i Rätan                 0682-10002
Nära Dej Överturingen      0690-711 48

ifiske.se         

fiskekort.se


Vill du se mer fiskeinfo?
Gilla Handsjöns FVoF på facebook och följ handsjonsfvof_jamtland på instagram