VÄLKOMMEN TILL HANDSJÖN - HANDLAKE VILLAGE

FÖRENINGAR I HANDSJÖBYN

 

Handsjöns Byförening

Ordförande: Hans Bäckström, Handsjön 660, 070-656 22 62

Sekreterare: Birgitta Krantz Nilsson, Handsjön 420, 073-053 54 97

Kassör: Anna-Lisa Lövstrand, Handsjön 421, 073-054 05 41

Information: Medlemsavgift för enskild 50 kr, familj 100 kr då har man tillgång till bystugan för egna tillställningar m.m. utan kostnad annars kostar det 500 kr. HSK arrangerar fester, event och har sommarcafé under juli månad. För att hyra Bystugan kontakta Mona Lundin tel. 070-2790912. HSK säljer Bingolotto, bor ni ej i byn och köper ändå Bingolotto så får ni gärna prenumerera i HSK´s namn för då gör ni verkligen en insats för byn.

                          Följ föreningen på Facebook Handsjön och www.handsjon.se

 

Handsjöns Väglyseförening

Ordförande: Gunnar Andersson, Handsjön 421, 070-238 58 32

Sekreterare: Ina Elgstam, Handsjön 425, 073-24 72 10

Kassör: Anna-Lisa Lövstrand, Handsjön 421, 073-054 05 41

Information: Årsavgift 300 kr för fastboende, 200 kr för fritidsboende. 

Det är viktigt för byn att vägen är upplyst. Årsavgiften går till drift och underhåll.

 

Handsjöns samfällighetsförening (Gamla Byvägen)

Ordförande: Tommy Hultin, Handsjön 546, 070-228 68 62

Sekreterare: Marion Halvarsson, Handsjön 698, 0682-300 92

Kassör: Mona Lundin, Handsjön 525, 070-279 09 12               

Information:  Årsavgift 200 kr om man är fastboende på G:a Byvägen, 100 kr för fritidsboende på G:a Byvägen samt övriga i byn.

 

Handsjöns FVoF

Ordförande: Pär Nilsson, Handsjön 425, 073-815 52 55

Sekreterare: Ina Elgstam, Handsjön 425, 073-214 72 10

Kassör: Ina Elgstam, Handsjön 425, 073-214 72 10

Information: Årskort 100kr för fastboende (och då gäller det endast dem som är skrivna på den adressen), 300kr för fritidsboende och fiskegäster. Detta årskort gäller på alla sjöar och tjärnar inom HFVoF utom Långtjärn!

På Långtjärn planterar föreningen ut fiske två gånger/år. Fiskekort köper du på plats kontant eller swish.

Följ föreningen på Facebook Handsjöns FvoF och Instagram handsjonsfvof_jamtland.

 

Handjöns VVoF

Ordförande: Hans Bäckström, Handsjön 660, 070-656 22 62

Sekreterare: Martin Bodin, Handsjön 680, 070-513 00 67

Kassör: Håkan Bäckström, Handsjön 688 , 070-342 76 24

Information: Ansvarar för älg och småviltsjakt. Jakträttsbevis och jakträtt skall införskaffas innan jakt. För prisuppgifter kontakta någon inom föreningen.