VÄLKOMMEN TILL HANDSJÖN - HANDLAKE VILLAGE

Handsjön 2020-05-12

Nu har vi bytt namn från Handsjöns skidklubb till

HANDSJÖNS BYFÖRENING

Det beslutades på medlemsmötet den 10 maj. Där bestämde vi även att alla aktiviteter under sommaren ställs in.

  • Under mötet kom det fram att det behövs ett förtydligande av vad man får slänga vid majbrasan. Enbart sådant som är brännbart får lämnas där, alltså inte järnskrot och dylikt.

  • Bergs kommun har beslutat om ett tillfälligt aktivitetsstöd till föreningar för att i någon mån kompensera för uteblivna intäkter. Under maj, juni och juli kan vi söka aktivitetsstöd för alla som promenerar eller springer minst 20 minuter. Varje person kan bara räkna en gång per dag. För att föreningen ska få del av detta ska varje person redovisa till Anna-Lisa Lövstrand på telefon 0730-540541. Du kan antingen ringa eller skicka sms. Hon behöver ha datum som du gått/sprungit samt dina 6 första siffror i personnumret. Meddela Anna-Lisa i slutet av varje månad. Som en extra uppmuntran kommer vi även att lotta ut några vinster i slutet av sommaren. Så ut och gå eller spring!

 

En riktig härlig sommar önskar vi er alla

//Styrelsen 20200512